Tổng Công ty VLXD Số 1 - TNHH MTV (FiCO)

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016
  Vui lòng tải các tập đính kèm theo liên kết bên dưới http://fico.com.vn/public/pdf/giay-de-nghi-thanh-toan-co-tuc.pdf http://fico.com.vn/public/pdf/giay-uy-quyen-nhan-co-tuc.pdf
Đọc thêm
FiCO tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 & nói chuyện chuyên đề “quyền năng phái đẹp”
Nhân dịp Lễ kỷ niệm 86 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016), sáng ngày 14/10/2016, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty VLXD
Đọc thêm

Our Recent Client

Client4
Client4
Client4
Client4
Client4
Client4
Client4
Client4
«
»