Thành tựu đạt được

Huân chương độc lập hạng I
Huân chương độc lập hạng I
Huân chương độc lập hạng II
Huân chương độc lập hạng II
Huân chương độc lập hạng III
Huân chương độc lập hạng III
Huân chương lao động hạng I
Huân chương lao động hạng I
Huân chương độc lập hạng II
Huân chương độc lập hạng II
Đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2015
Đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2015
Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng
Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng
Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 2012
Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 2012
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010
Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010
Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2009
Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2009
Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2012
Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2012
Huy chương vàng Hội chợ VIETBUILD nhiều năm 2010
Huy chương vàng Hội chợ VIETBUILD nhiều năm 2010
Huy chương vàng Hội chợ VIETBUILD nhiều năm 2011
Huy chương vàng Hội chợ VIETBUILD nhiều năm 2011
Huy chương vàng Hội chợ VIetBUILD nhiều năm 2015
Huy chương vàng Hội chợ VIetBUILD nhiều năm 2015
Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2017
Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2017