Lịch sử hình thành

1985 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
2015 - 2016
2017-2018
1985 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
2015 - 2016
2017-2018
Thành lập liên hiệp các xí nghiệp vật liệu xây dựng số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng bao gồm 8 đơn vị thành viên.
Sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức, thành lập Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Tổng công ty nhà nước (viết tắt là BMC No.1) với 11 đơn vị thành viên.
Tổng Công ty đã chính thức đổi tên viết tắt từ BMC No.1 thành FiCO, triển khai nhiều dự án đầu tư, đa ngành nghề bao gồm sản xuất xi măng (Thành lập Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh với tổng số vốn đầu tư cho dây chuyền số 1 là 3.500 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh bất động sản, kính xây dựng... Mạng lưới của Tổng Công ty tiếp tục được mở rộng với 16 đơn vị thành viên.

Chuyển đổi sang hình thức tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đẩy mạnh công tác kinh doanh thương mại, bất động sản, tăng cường liên doanh liên kết và hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn này, Tổng công ty gồm có: Công ty mẹ - Tổng công ty, 05 đơn vị phụ thuộc, 05 Công ty con và 16 Công ty liên kết.

Chuyển đổi thành thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Giới thiệu các công trình tiêu biểu do Tổng Công ty triển khai như khu căn hộ, liên danh với Tập đoàn hàng đầu của Singapore (Pan-United) thành lập Công ty TNHH FiCO PanU chuyên cung cấp bê tông thương phẩm chất lượng cao và các giải pháp công nghệ tối ưu nhất về vật liệu bê tông.
Thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần hóa, trong đó nhà nước chiếm 40% vốn điều lệ.

Thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển, xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường cho các lĩnh vực sản xuất chính: Xi măng, Vật liệu hoàn thiện, Khai thác chế biến khoáng sản, đầu tư địa ốc và xây lắp hạ tầng, thương mại và dịch vụ các sản phẩm vật liệu xây dựng.

1985 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
2015 - 2016
2017-2018