TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP (FICO) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 26/4, tại Khách sạn Victory Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (FiCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có Bà Đỗ Thị Hiếu - Chủ tịch HĐQT FiCO; cùng các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, đại diện các Ban chức năng, các Công ty thành viên và các cổ đông của FiCO.

Tại Đại hội, thay mặt Ban điều hành, ông Cao Trường Thụ - Tổng Giám đốc FiCO đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Trong năm 2023, xuất phát từ ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nhiều dự án và công trình chậm triển khai, giãn tiến độ, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hết sức khó khăn, tiêu thụ sản phẩm chậm, tồn kho tăng cao, phải dừng nhiều dây chuyền sản xuất, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp không đạt kế hoạch, đặc biệt một số đơn vị đã phát sinh lỗ. Tuy nhiên, việc quản trị tốt công tác sản xuất kinh doanh, tài chính…theo hướng tập trung của Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tiếp tục phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu cơ bản như cát, đá, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, dòng tiền, đồng thời hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận tại Công ty mẹ, cụ thể: tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.504,132 tỷ đồng; lợi nhuận đạt ~63 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm.

Đồng thời, FiCO đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình quan trọng bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình đề xuất mức thù lao năm 2024; Tờ trình về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất cao với số phiếu tuyệt đối của các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội về những công tác cốt lõi của FiCO trong năm 2024. Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Đỗ Thị Hiếu - Chủ tịch HĐQT FiCO gửi lời cảm ơn đến các quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với FiCO. Lãnh đạo FiCO sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến tại Đại hội, bày tỏ sự cảm kích trước sự tin tưởng mà ĐHĐCĐ đã đặt vào tập thể Ban lãnh đạo và người lao động FiCO, sự tin tưởng vào định hướng phát triển kinh doanh của FiCO trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Lễ chào cờ, khai mạc Đại hội

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

 

Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT

 

Ông Cao Trường Thụ - UVHĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Ông Nguyễn Hoài Thu – Thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết trình Đại hội