Tổng Công ty VLXD Số 1- CTCP (FiCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TIẾP TỤC TÁI CẤU TRÚC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Sáng ngày 26/4, tại Khách sạn Victory Tp.Hồ Chí Minh, Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP (FiCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

  

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Tham dự Đại hội có bà Đỗ Thị Hiếu - Chủ tịch HĐQT FiCO; cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, các Công ty thành viên FiCO.

Tại Đại hội, thay mặt Ban lãnh đạo FiCO, ông Cao Trường Thụ - Tổng Giám đốc FiCO đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Năm 2022, trước những bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, cũng là năm khó khăn với lĩnh vực gạch ốp lát, vật liệu trang trí trên thị trường vật liệu xây dựng do tình hình giá nguyên liệu biến động. Mặc dù vậy, bằng định hướng kinh doanh phù hợp, chủ động thích ứng với mọi điều kiện thị trường, FiCO tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.635,547 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 134 tỷ hoàn thành 107% kế hoạch năm.

 

Ông Cao Trường Thụ - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc FiCO - trình bày báo cáo tại Đại hội

Đồng thời, FiCO đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình quan trọng bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2023; Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023; Tờ trình về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022.

Năm 2023, dự báo thị trường vật liệu xây dựng tòa cầu không tích cực, suy yếu. Thị trường vật liệu xây dựng ở Việt Nam sẽ tiếp tục biến động khó lường với những luồng thông tin tích cực và tiêu cực đan xen. FiCO trong năm 2023 đặt mục tiêu tiếp tục tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí hoạt động đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, gia tăng nguồn lực, cho chiến lược tăng trưởng bền vững. Do đó, cụ thể cho năm 2023, FiCO đã đặt kế hoạch doanh thu là 1.804,929 tỷ đồng và lợi nhuận là 139,475 tỷ đồng, với những giải pháp như sau:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty theo đề án tái cơ cấu đã được duyệt để thu hồi và tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm; Dự án khu dân cư FiCO STAR; Dự án nghiền cát nhân tạo tại Mỏ đá Phước Hòa;

- Thực hiện tìm kiếm và đầu tư các mỏ nguyên liệu và nghiên cứu phương án đầu tư chế biến nguyên liệu như Cát trắng, cát xây dựng, đá xây dựng; Nghiên cứu khảo sát và chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển sản phẩm mới (chú trọng hoạt động M&A) như tấm Silic/gạch ốp lát, đá nhân tạo, vật liệu xây dựng siêu nhẹ…để tăng quy mô đáp ứng mục tiêu phát triển FiCO;

- Tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Xây dựng, Tổng công ty SCIC và các cơ quan hữu quan hoàn tất thủ tục quyết toán bàn giao vốn sang Công ty cổ phần; Giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng khi chuyển sang công ty cổ phần như định giá đất tại Khu đất 2/34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM; Xác định diện tích Chung/riêng tại các dự án như Horizon, Vạn đô, Hồ Hảo Hớn,… và các vấn đề có liên quan khác

 

Bà Đỗ Thị Hiếu - Chủ tịch HĐQT - trình bày báo cáo hoạt động HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của FiCO đã thống nhất cao với số phiếu tuyệt đối của các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội về những công tác cốt lõi của FiCO trong năm 2023 như: báo cáo tài chính, lợi nhuận, kế hoạch SXKD, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát…Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Đỗ Thị Hiếu - Chủ tịch HĐQT FiCO gửi lời cảm ơn đến các quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với FiCO. Lãnh đạo FiCO sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến tại Đại hội; bày tỏ sự cảm kích trước sự tin tưởng mà ĐHĐCĐ đã đặt vào tập thể Ban lãnh đạo và người lao động FiCO; sự tin tưởng vào đường hướng phát triển kinh doanh của FiCO.