TẬP HUẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH AOP – ANNUAL OPRATING PLAN 2019

Ngày 3 tháng 10 năm 2018 Tổng Công Ty VLXD Số 1 – CTCP tổ chức tập huấn,  triển khai áp dụng phương pháp lập, đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm AOP (Annual Operating Plan) cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trên cơ sở tập trung nguồn lực, nhân lực và sức mạnh tổng hợp từ các đơn vị thành viên, là tiền đề để Lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty cho phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển của xã hội.

Lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty thành viên và Công ty Brain Mark

Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Tổng Công ty, Trưởng, phó Ban nghiệp vụ Tổng Công ty, Lãnh đạo, Trưởng phòng kế hoạch và Kế toán trưởng các đơn vị thành viên. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được xem như là nền móng bắt đầu cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, vì thế Lãnh đạo Tổng Công ty mong muốn các phòng, ban của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn với Công ty Brain Mark là đơn vị tư vấn và tập huấn cho chương trình, để hiểu rõ phương pháp và quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm AOP (Annual Operating Plan).

Lãnh đạo Công ty Brain Mark hướng dẫn tập huấn

Với sự chia sẻ nhiệt tình của Công ty Brain Mark, cùng với các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty, các ý kiến đóng góp, chia sẻ  của Lãnh đạo các đơn vị Hội nghị tập huấn đã để lại không khí rất sôi nổi, hào hứng và nhận được sự đồng thuận triển khai công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 AOP (Annual Operating Plan) của tất cả các đơn vị thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT TCT FiCO – phát biểu

Một số ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị thành viên:

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc TCT FiCO

Ông Lã Thái Hiệp – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tài chính TCT FiCO

Ông Phạm Viết Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT FiCO

Ông Steven Loh – Tổng Giám đốc Công ty CP Bê tông FiCO Pan United

Ông Nguyễn Công Bảo – Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh

Ông Đinh Phước Thọ – Tổng Giám đốc Công ty CP Phước Hòa FiCO

Cũng tại Hội nghị tập huấn này Công ty Brain Mark đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về Hệ thống BSC – KPI cho Lãnh đạo Tổng Công ty và các phòng Ban nghiệp vụ.

Ông Hồ Đình Thuần – Phó Tổng Giám đốc thường trực – đại diện Ban Lãnh đạo

Đại diện các phòng Ban nghiệp nhận Giấy chứng nhận BSC - KPI