Đảng bộ Tổng Công ty FICO đóng vai trò then chốt trong việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

(Xây – dựng) – Ngày 30/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng Công ty FICO đã tổ chức đại lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của đại diện Ban Thường vụ Đảng Ủy khối, và toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng Công ty.

 

Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội.

Theo Báo cáo, nhiện kỳ vừa qua Đảng bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra: Tập trung chỉ đạo các Công ty phụ thuộc (trước 2016) và Công ty con; Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các đại diện phần vốn Tổng Công ty tại các đơn vị này; Đồng thời tăng cường phối kết hợp với các Chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị với giá trị sản xuất kinh doanh 5 năm (2015 – 2019) là 40.875101 tỷ đồng.

Bên cạnh đó đã đầu tư xây dựng dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Tây Ninh. Hoàn thành đầu tư và khởi động sản xuất Nhà máy gạch ốp lát, Công ty Gạch Đông Nam Á FICO (ASEAN); Hoàn thành thủ tục xin Giấy phép khai thác mới và Tổ chức lại sản xuất ở Công ty Phước Hòa FICO; Triển khai thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm tại Công ty cát Cam Ranh FICO; Hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 Khu căn hộ cao cấp, dân cư kết hợp Thương mại dịch vụ FICO Star. Triển khai thủ tục các dự án đầu tư khác như: Nhà máy Đá ốp lát nhân tạo, Cụm Công nghiệp Sóc Trăng, Khu dân cư Phú Yên, Bình Định...Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư đổi mới sản phẩm, phát triển thương hiệu FICO, khẳng định uy tín và nâng cao giá trị thương hiệu FICO trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với công tác cấu trúc doanh nghiệp, Tổng Công ty FICO đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác này. Đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành đảng bộ cùng lãnh đạo Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai theo đúng quy định. Cụ thể, đã hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển đổi Tổng Công ty sang mô hình Công ty Cổ phần kể từ 10/2016. Tổng Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề; xây dựng lộ trình thoái vốn một số đơn vị, nhất là những đơn vị ngoài ngành vật liệu theo đề án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt; Cơ cấu sắp lại các khối sản xuất kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng của Tổng Công ty trong giai đoạn 2015-2020. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao DNNN sang Công ty cổ phần và thực hiện các bước thoái vốn tiếp theo đúng quy định pháp luật cũng như chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ Tổng Công ty FICO tiếp tục đẩy mạnh thực hiện theo tinh thần các Chỉ thị của Bộ Chính trị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị 05 –CT/TW ngày 15/5/2016, trọng tâm là Chuyên đề “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII” và quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị , giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Cơ quan, đơn vị”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty FICO đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề Triển khai theo Hướng dẫn số 12 HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 05 CT/TW gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ. Lấy kết quả đăng ký rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ hàng năm. Năm 2015, Đảng bộ Tổng Công ty được Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng khen thưởng tập thể xuất sắc 04 năm liền thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng - Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ Tổng Công ty FICO đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng Tổng Công ty thành đơn vị phát triển ổn định và bền vững, toàn Đảng bộ quyết tâm tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, điều hành mọi mặt sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty FICO nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

Đồng thời, xác định vai trò là một Tổng Công ty cổ phần, đa sở hữu trong đó sở hữu Nhà nước sẽ giảm dần và tiến tới thoái hết vốn theo quy định, mục tiêu của Đảng bộ là cùng các cấp chính quyền phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho tất cả các cổ đông. Với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản lượng trung bình hàng năm từ 3% - 5%; Đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng và cổ tức trung bình hàng năm từ 5% trở lên; Phấn đấu thu nhập trung bình hàng năm của người lao động tăng từ 5% trở lên; Đảm bảo 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; Xây dựng 100% các Chi bộ và toàn Đảng bộ thành tập thể "Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Có 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên và không có đảng viên "Không hoàn thành tốt nhiệm vụ”; và phát triển từ 10-15 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp nhành nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối Cơ sở Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty FICO trúng cử Bí thư Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phương Mai – Phi Long

Theo Báo điện tử của Bộ Xây dựng:

https://baoxaydung.com.vn/dang-bo-tong-cong-ty-fico-dong-vai-tro-then-chot-trong-viec-lanh-dao-thuc-hien-tot-nhiem-vu-chinh-tri-280840.html