ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, NĂM 2020

Sáng ngày 28/09, Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ lần thứ X năm 2020 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”. Tổng Công ty FiCO vinh dự có 01 cá nhân được Công đoàn Ngành Xây dựng lựa chọn tham dự Đại hội, là anh Đinh Văn Kiên, công nhân kỹ thuật bậc 4/7, tổ trưởng tổ sản xuất, vận hành khu nghiền than – Nhà máy Xi măng FiCO Tây Ninh, thuộc Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh. Với tinh thần lao động cần cù, năng động và sáng tạo trong 02 năm (2016-2018), anh Đinh Văn Kiên đã có 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Anh Đinh Văn Kiên chụp hình kỷ niệm với Lãnh đạo CĐXDVN tại Đại hội

Anh Đinh Văn Kiên là một trong những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho 70 gương điển hình tiên tiến mà Tổng Công ty đã tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua “LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO”giai đoạn 2014-2018. Kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp đến toàn thể cán bộ, CNVLĐ, đồng thời thể hiện được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng với tổ chức công đoàn, kịp thời khen thưởng, động viên nhằm nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến và khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, năng động sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cán bộ CNV-LĐ góp phần cùng với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển thương hiệu FiCO ngày càng lớn mạnh.

Đại biểu tuyên dương chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo Nhà nước tại Đại hội

Anh Đinh Văn Kiên chụp hình kỷ niệm tại Cơ quan CĐXDVN

 

Anh Đinh Văn Kiên phát biểu cảm nghĩ tại Cơ quan CĐXDVN

 

Công đoàn TCT FiCO