Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty FiCO

Đoàn kết, đổi mới thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FiCO) vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025 nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đưa ra phương hướng chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần

Theo báo cáo trước Đại hội, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị về sản xuất kinh doanh đã đạt kết quả tốt bởi có sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn đảng bộ cũng như cán bộ công nhân viên lao động. Do đó, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong sản xuất kinh doanh như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các đại diện phần vốn Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; Tăng cường phối kết hợp với các Chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó, tổng doanh thu của FiCo tăng từ đầu nhiệm kỳ là hơn 6.600 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 8.800 tỷ đồng năm 2019, lợi nhuận tăng đều qua các năm từ 164 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 551 tỷ đồng năm 2019, tỷ suất lợi nhuận/vốn tăng bình quân gần 4% mỗi năm. Đặc biệt là đã đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm và thu nhập cho hơn 5.000 người lao động trong Tổng Công ty. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể CBCNV.

Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu bước trưởng thành mới trong công tác chỉ đạo điều hành từ doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần và tiến hành tái cấu trúc, tăng đầu tư. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Q.Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết: Thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp Tổng Công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, đảng bộ và chính quyền Tổng Công ty đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác này. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành đảng bộ cùng lãnh đạo Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai theo đúng quy định. Cụ thể đã hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển đổi Tổng Công ty sang mô hình Công ty Cổ phần kể từ 10/2016; Tổng Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề, xây dựng lộ trình thoái vốn một số đơn vị, nhất là những đơn vị ngoài ngành vật liệu theo đề án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt; Cơ cấu sắp xếp lại các khối sản xuất kinh doanh (như khối gạch ốp lát, khối khoáng sản, khối Xi măng và sản phẩm sau xi măng, khối thương mại, Khối xây lắp và hạ tầng). Tập trung đẩy mạnh, nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng của Tổng Công ty trong giai đoạn 2015-2020; Ban Lãnh đạo Tổng công ty đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần và thực hiện các bước thoái vốn tiếp theo đúng quy định pháp luật cũng như chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Song song đó, Đảng bộ cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong công tác đầu tư phát triển như: Khởi công dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Tây Ninh và một số dự án nhỏ thuộc Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh; Hoàn thành đầu tư (Mua lại và đầu tư) và khởi động sản xuất Nhà máy gạch ốp lát, Công ty Gạch Đông Nam Á FICO (ASEAN); Hoàn thành thủ tục xin Giấy phép khai thác mới và Tổ chức lại sản xuất ở Công ty Phước Hòa FICO; Triển khai thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm ở Công ty cát Cam Ranh FICO; Hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 Khu căn hộ cao cấp, dân cư kết hợp Thương mại dịch vụ FICO Star (Phan Huy Ích, Tân Bình); Triển khai thủ tục các dự án đầu tư khác như: Nhà máy Đá ốp lát nhân tạo, Cụm Công nghiệp Sóc Trăng, Khu dân cư Phú Yên, Bình Định; Bước đầu triển khai Dự án BOT Vành đai 3 (Tân Vạn - Nhơn Trạch)… Bên cạnh đó, để cạnh tranh phát triển, Tổng Công ty không ngừng đầu tư đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu FiCO, khẳng định uy tín và nâng cao giá trị thương hiệu FiCO trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Theo Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thì Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tổng Công ty FICO xây dựng mục tiêu tổng quát đó là: Tiếp tục xây dựng Tổng Công ty thành đơn vị phát triển ổn định và bền vững, toàn Đảng bộ quyết tâm tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, điều hành mọi mặt SXKD và đầu tư phát triển, bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

“Xác định vai trò là một công ty cổ phần, đa sở hữu trong đó sở hữu nhà nước sẽ giảm dần và tiến tới thoái hết vốn theo quy định. Mục tiêu của Đảng bộ là cùng các cấp chính quyền phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho tất cả các cổ đông, cải thiện đời sống người lao động cà về vật chất lẫn tinh thần”,

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận và nhất trí cao thông qua các chỉ tiêu trong sản xuất kinh danh như: Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản lượng trung bình hàng năm từ 3% - 5%; Đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng và cổ tức trung bình hàng năm từ 5% trở lên; Phấn đấu thu nhập trung bình hàng năm của người lao động tăng từ 5% trở lên; Đảm bảo 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; Xây dựng 100% các Chi bộ và toàn Đảng bộ thành tập thể “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên và không có đảng viên “Không hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đại hội cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện như: Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, cả về tổ chức bộ máy, quản trị, tài chính và sản xuất kinh doanh. Chủ động sắp xếp doanh nghiệp Tổng Công ty theo hướng linh hoạt, trung nguồn lực cho những ngành nghề kinh doanh chính, truyền thống và hiệu quả; Nhanh chóng hoàn thành thoái vốn Nhà nước, chuyển sang công ty cổ phần. Xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế chính trị trong tình hình mới; Tăng cường quản lý và hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đẩy mạnh SXKD. Cân nhắc chọn lọc những dự án, công trình, lĩnh vực đầu tư phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của Tổng Công ty; Tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát, sự giúp đỡ hết sức trách nhiệm và hiệu quả của các Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo cấp trên; Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, duy trì và thực hiện tốt chế độ phê bình và tự phê bình; Tăng cường đổi mới phương thức quản trị, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng 4.0 kết nối vạn vật trên toàn thế giới. Mạnh dạn áp dụng các mô hình quản lý mới, tiên tiến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD; Mạnh dạn phát triển các lĩnh vực SXKD mới và áp dụng công nghệ mới để kịp thời đầu tư sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường; Thực hiện tốt đấu tranh phòng chống tiêu cực lãng phí và thực hiện văn hóa doanh nghiệp… Trên cơ sở đó Đảng bộ sẽ tập trung mọi nguồn lực, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Tổng Công ty FiCO xứng đáng là một Tổng Công ty vững mạnh và phát triển ổn định của Ngành Xây dựng Việt Nam.

Cao Cường