CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Hưởng ứng và chào mừng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Ngày 11 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường Nhà khách Thanh Đa, được sự thống nhất của lãnh đạo Tông Công ty, công đoàn Tổng Công ty VLXD Số 1 phối hợp với Ban An toàn Lao động Tổng Công ty FiCO tổ chức lớp tập huấn “An toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và sơ cấp cứu năm 2019” cho các đơn vị trực thuộc. Đến tham dự lớp tập huấn, có sự hiện diện của đồng chí Hồ Đình Thuần – UV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT FiCO, đồng chí Lã Thái Hiệp – Phó Tổng Giám đốc TCT FiCO và đồng chí Vũ Thị Lê – Chủ tịch Công đoàn TCT VLXD Số 1, cùng 160 đồng chí phụ trách công tác ATVSLĐ, phụ trách công tác Y tế, đội an toàn vệ sinh viên và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS).
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lã Thái Hiệp – Phó TGĐ TCT FiCO – đánh giá cao công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trong thời gian qua, đã và đang góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động và đảm bảo an toàn tài sản cho doanh nghiệp; người sử dụng lao động, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị; Qua đó, đồng chí đề nghị Công đoàn Tổng Công ty quan tâm phối hợp với chính quyền, Ban bảo hộ lao động và đội ngũ an toàn viên để triển khai các chương trình hành động cụ thể: tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ; phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời thông qua các chương trình tập huấn sẽ là cầu nối gắn kết đội ngũ an toàn viên, BCH CĐCS giữa các đơn vị, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp, các tình huống xử lý và các bài học hay trong công tác ATLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ATVS-LĐ, tiến tới xây dựng văn hóa an toàn trong công tác quản lý vận hành sản xuất tại đơn vị.

Đồng chí Lã Thái Hiệp – Phó TGĐ TCT FiCO – phát biểu khai mạc

Giảng viên được Ban tổ chức mời tham gia giảng dạy là những chuyên gia về huấn luyện an toàn lao động và sơ cấp cứu của Trung tâm huấn luyện an toàn khu vực II có nhiều năm kinh nghiệp trong công tác huấn luyện.
Tại lớp tập huấn, các học viên được hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; cặp nhật những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện những kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động; những yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động mà người sử dụng lao động phải thực hiện; phân tích các nguyên nhân, các tình huống mất an toàn xảy ra tai nạn lao động; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu khi người bị tai nạn lao động. Cuối buổi tập huấn, các học viên phải trải qua 01 bài kiểm tra kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về ATVSLĐ; điều kiện và thực hành sơ cấp cứu sau huấn luyện.

Thầy Nguyễn Tường Vũ - huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động cho các học viên

Thầy Võ Lam huấn luyện công tác sơ cấp cứu cho các học viên

Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty VLXD Số 1 sẽ tiếp tục phối hợp với Ban an toàn của Tổng Công ty đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, chế độ bảo hộ lao động, kiến thức ATVSLĐ; tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; cho người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, biện pháp làm việc an toàn; trang cấp thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ cá nhân cho người lao động, đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về ATVSLĐ, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho người lao động, giảm thiểu thấp nhất các tai nạn lao động xảy ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Thị Lê – Chủ tịch CĐ Tổng Công ty – phát biểu cảm ơn và bế mạc lớp học

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Công đoàn TCT FiCO