Xi măng FICO PCB 50

Xi măng FICO PCB 50 được xác định là mặt hàng chiến lược, nên ngay từ ban đầu Công ty đã phát triển một loại sản phẩm có chất lượng cao vượt trội, cường độ 03 ngày tối thiểu 28 MPa, 28 ngày tối thiểu 50 MPa, thời gian đông kết hợp lý, khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ giản nở và độ co ngót thấp. Hiện nay, Xi măng FICO PCB 50 được áp dụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường...
TT Chỉ tiêu nội dung PCB50
01 Cường độ nén (N/m2)
03 ngày
07 ngày
28 ngày
TCVN 6016 : 2011

 

≥ 28
≥ 38
≥ 50

02 Lượng nước tiêu chuẩn (%)
TCVN 6017 : 1995 29 ±2,0
03 Thời gian đông kết (Phút)
Bắt đầu
Kết thúc
TCVN 6017 : 1995 ≥ 120
≤250
04 Độ nghiền mịn:
Cỡ hạt 0,09 mm (%)
Bề mặt riêng (cm2/g)
TCVN 4030 : 2003 ≤ 2,0
≥ 3.400
05 Độ nở autoclave (%)
TCVN 8877 : 2011 ≤ 0,8
06 Hàm lượng SO3
TCVN 141 : 2008 ≤ 3,0
07 Độ ổn định theo thể tích
TCVN 6017 : 1995
≤ 1,5