Xi măng FICO PCB 40

Chất lượng cao, ổn định, cường độ ban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàm lượng khoáng Silicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tự do thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn. Sử dụng phù hợp cho các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở, các công trình đòi hỏi chất lượng kỹ thuật và mác xi măng cao.
TT Chỉ tiêu Nội dung PCB40
01 Cường độ nén (N/m2)
03 ngày
07 ngày
28 ngày
TCVN 6016 : 2011

 

≥ 22
≥ 30
≥ 41

02 Lượng nước tiêu chuẩn (%)
TCVN 6017 : 1995 28 ±2,0
03 Thời gian đông kết (Phút)
Bắt đầu
Kết thúc
TCVN 6017 : 1995 ≥ 120
≤250
04 Độ nghiền mịn:
Cỡ hạt 0,09 mm (%)
Bề mặt riêng (cm2/g)
TCVN 4030 : 2003 ≤ 3,0
≥ 3.500
05 Độ nở autoclave (%)
TCVN 8877 : 2011 ≤ 0,8
06 Hàm lượng SO3
TCVN 141 : 2008 ≤ 2,5
07 Độ ổn định theo thể tích
TCVN 6017 : 1995
≤ 1,5