32+
Năm hình thành và
phát triển
7000+
Cán bộ công nhân viên, cán bộ kỹ thuật chất lượng cao
27
Đơn vị thành viên
160+
Chủng loại sản phẩm
About FiCO

About FiCO

Tiền thân của Tổng Công ty FiCO hiện nay là Công ty Vật liệu Xây dựng số 1.
Xem thêm
Business lines

Business lines

Tổng công ty FiCO hoạt động dựa trên 5 lĩnh vực xoay quanh vật liệu sản xuất xây dựng.
Xem thêm
Shareholders Relationship

Shareholders Relationship

Chủ đầu tư cùng các cổ đông cam kết đồng hành cùng khách hàng.
Xem thêm

SHAREHOLDERS

Exploiting, processing and trading mining products

FiCO owns a large white sand mine (265 ha) with high capacity (total reserved : 20 million tons) and quality in Thuy Trieu Hamlet, Cam Hai Dong Commune, Cam Ranh Town, Khanh Hoa Province which is exploited by Cam Ranh FiCO Sand Company.

Manufacturing and trading finishing materials in construction

Tiles of Vitaly Joint Stock Company and Thanh Thanh Joint Stock Company are known as the famous tiles with advanced technology and production equipment up to European standards.

Producing and trading cement and post-cement products

Cement of FiCO Tay Ninh cement Joint Stock Company (TAFiCO) is one of the three most popular cement brands in the South.

Trading construction materials

With strong potential, FiCO brand is increasingly affirming its position in the market of construction materials in Vietnam, deserving the expectations of domestic and foreign customers.

Infrastructure engineering and trading in real estates

FiCO has participated in major infrastructure projects such as Cai Mep International Port, 1-450 MW Nhon Trach Power Plant, Saigon - Hiep Phuoc Port,

Export Market

Members

Với quy mô 27 đơn vị, bao gồm các Công ty phụ thuộc, Công ty con, Công ty liên kết.