ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Sáng ngày 15/7/2023, Công đoàn Tổng Công ty VLXD Số 1 (FiCO) tổ chức đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

 

Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - UV.BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Điệp - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra CĐXDVN; cùng Tổ kiểm duyệt đại hội CĐXDVN; đồng chí Cao Trường Thụ - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty FiCO và 108 đại biểu chính thức đại diện 3.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ).

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, có sự biến động giảm mạnh về số lượng đoàn viên, NLĐ, lực lượng cán bộ Công đoàn do phải thực hiện sắp xếp lại tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh của một số đơn vị cơ sở vì hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn. Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn Tổng Công ty FiCO kịp thời kiện toàn nhân sự, duy trì hiệu quả hoạt động, đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023.

 

 

ĐC Cao Trường Thụ - UV.HĐQT, T Tổng Công ty FiCO – phát biểu chỉ đạo

       

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ và đồng chí Cao Trường Thụ đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Tổng Công ty, toàn thể NLĐ, đạt được nhiều thành tích thi đua tiêu biểu.

ĐC Nguyễn Thị Thủy Lệ - UV.BCH TLĐ LĐVN, Chủ tịch Công đoàn XDVN – phát biểu chỉ đạo

       

Đại hội đã bầu 15 Uỷ viên Ban Chấp hành, 5 Uỷ viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VLXD Số 1 nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 2 Phó Chủ tịch, bầu 3 Ủy viên Uỷ ban kiểm tra (UBKT), bầu Chủ nhiệm UBKT; bầu 4 đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và 1 đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

   

Các đồng chí Ủy viên BCHng đòan TCT FiCO khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

       

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao tặng 02 cờ thi đua toàn diện và 04 bằng khen của CĐXDVN cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trao CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

 

Công đoàn FiCO