Dự án FiCO Star

Địa chỉ: 2/34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tổng diện tích: 53.000 m2

Tổng số căn hộ: 192 căn căn hộ và 45 căn nhà phố 

Sản phẩm liên quan