Tổng công ty FICO ký hợp đồng nguyên tắc bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược

Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc FICO đại diện cho Tổng công ty FICO (bên phải) và Ông Nguyễn Ngọc Bền đại diện cho Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu (bên trái) trao hợp đồng nguyên tắc mua, bán cổ phần sau khi đã ký kết

Được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thay mặt chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty VLXD Số 1 – TNHH MTV để đàm phán, ký kết Hợp đồng nguyên tắc bán cổ phần lần đầu với Nhà đầu tư chiến lược trong quá trình cổ phần hóa theo Quyết định số 1874/QĐ TTg ngày 03/11/2015 của Thủ Tướng Chính phủ và các Quyết định số 279 và 280/QĐ – BXD ngày 30/3/2016 và Văn bản số 807/ QĐ – BXD ngày 05/5/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, ngày 24/5/016 tại Hội trường Tổng Công ty VLXD Số 1 – TNHH MTV, tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Lãnh đạo Tổng Công ty FICO và Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu đã long trọng tổ chức Lễ Ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược giữa Tổng Công ty VLXD Số 1 – TNHH MTV với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.

Lãnh đạo Tổng Công ty FICO và Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu kiểm tra hợp đồng trước khi ký

Lãnh đạo Tổng Công ty FICO và Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu kiểm tra hợp đồng trước khi ký

Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc Tổng Công ty FICO (bên phải) và Ông Nguyễn Ngọc Bền đại diện cho Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu (bên trái) tiến hành ký Hợp đồng

Lãnh đạo Tổng Công ty FICO và Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu chụp hình lưu niệm tại Buổi lễ