THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1