Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP

 • Trụ sở chính:Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
 • Điện thoại:(84-28) 38230809
 • Fax:(84-28) 38213233
 • Tên chứng khoán:Cổ phiếu Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP
 • Mã chứng khoán:FIC
 • Mệnh giá:10.000 đồng/cp.
 • Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

  Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

 • Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2022.
 • Mục đích chốt danh sách: để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 • Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22/04/2021 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).
 • Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).
 • Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (Nội dung chi tiết sẽ đăng tải trên Website Tổng công ty).

Trân trọng thông báo./.