Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP tại công ty TNHH Căn Hộ Vườn Phố Việt Nam