Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Phụ trách Tài chính kế toán Tổng công ty