FICO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Sáng ngày 28/9/2016, tại Lầu 1, Khách sạn Rex, số 141, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Tổng Công ty FiCO  đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất để báo cáo cổ đông quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty VLXD số 1; trình Đại hội thông qua Điều lệ hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP; bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; trình thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư Quí IV năm 2016, định hướng kế hoạch năm 2017; Tờ trình thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Đến tham dự về phía lãnh đạo Bộ Xây Dựng có ông Bùi Phạm Khánh, UV Ban cán sự Đảng, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa, thứ trưởng Bộ Xây Dựng cùng lãnh đạo một số Cục, Vụ Bộ Xây dựng; về phía nhà đầu tư chiến lược – Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu có ông Tô Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và các lãnh đạo đơn vị, phòng ban chức năng; về phía Tổng Công ty FICO có ông Vũ Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc và các cổ đông có quyền biểu quyết.

Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại Đại hội

Với việc Nhà nước nắm giữ 40,08% cổ phần, nhà đầu tư chiến lược là Cty CP Đầu tư Xuân Cầu nắm giữ 40% và 19,69% được bán ra công chúng sau khi IPO lần đầu vào ngày 28 tháng 8 năm 2016, đại hội lần này đã mở ra cho FiCO cơ hội để đi nhanh hơn nữa và phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng và khai thác chế biến khoáng sản.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Ông Nguyễn Quang Trung – TGĐ FiCO đánh giá: Nhờ chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty sẽ có được những chiến lược và quyết sách nhanh nhạy để nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh đồng thời với sự tham gia tái cấu trúc nhân sự của Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu sẽ mang lại một làn gió mới cho FiCO trong tương lai gần.

Ông Nguyễn Quang Trung – TGĐ phát biểu định hướng tại đại hội

Mục tiêu mà FiCO đề ra là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7 – 9%/năm, phấn đấu đến năm 2020 doanh thu hợp nhất đạt 8.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ/vốn chủ sở hữu đạt trên 9% tỷ lệ cổ tức trên 7%.

Trước mắt, năm 2016, doanh thu toàn tổng công ty phấn đấu đạt 7.347 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 179 tỷ đồng. Năm 2017 đạt 7651 tỷ đồng, lợi nhuận 194 tỷ đồng.

Ông Tô Dũng – CT. HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu – nhà đầu tư chiến lược phát biểu tại đại

Đại hội cũng đã bầu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Bền được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Trung, ông Hoàng Cảnh Nguyễn, ông Lê Đức Huy, ông Phạm Quang Huy được bầu làm Ủy viên HĐQT. Ban Kiểm soát gồm ba người gồm ông Nghiêm Chí Minh - Trưởng Ban, ông Phạm Minh Đức và ông Đào Quang Sơn là thành viên.

Hội đồng Quản trị họp và ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung - ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty FICO.

Tận chủ tịch HĐQT FICO, Ông Nguyễn Ngọc Bền phát biểu tại đại hội.

Nhằm xây dựng FiCO trở thành doanh nghiệp thuộc TOP đầu cả nước về sản xuất kinh doanh Xi măng, vật liệu xây dựng và khai thác chế biến khoáng sản, đưa thương hiệu FiCO trở thành thương hiệu mạnh trong nước và khu vực Đông Nam Á, Ông Nguyễn Ngọc Bền – Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty FiCO định hướng từ nay đến năm 2020, Tổng Công ty sẽ triển khai đồng bộ 4 giải pháp cốt lõi:

Thứ nhất, tái cấu trúc bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty mẹ: Thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành công ty mẹ đảm bảo tinh gon, hiệu quả; trên cơ sở đó cơ cấu lại tổ chức, hình thành các đầu mối điều hành đủ mạnh về tài chính và đầu tư để tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư phát triển của Tổng Công ty sau cổ phần hóa.

Thứ hai, thực hiện chiến lược đầu tư phát triển: Tập trung các nguồn lực để thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng Công ty. Đối với lĩnh vực xi măng, song song với triển khai đầu tư dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Tây Ninh, sẽ tiến hành nhanh công tác đầu tư chiều sâu, nâng công suất các trạm nghiền hiện hữu để chủ động về thị trường tiêu thụ sản phẩm; Đầu tư bộ phận Logistics để chủ động điều tiết sản lượng clinker, xi măng đến các hộ tiêu thụ, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan để triển khai việc đầu tư theo hướng M&A để mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường xi măng trong nước, giảm bớt áp lực cạnh tranh trong tương lai.

Thứ ba, thực hiện tái cấu trúc về tài chính: Khẩn trương thực hiện công tác thoái vốn tại các hạng mục nêu trên, để tập trung nguồn tài chính thực hiện chiến lược đầu tư phát triển Tổng Công ty; Công ty mẹ chủ trì kiểm soát dòng tiền, phân phối các nguồn lực có hiệu quả, đồng thời chỉ đạo thường xuyên tái cấu trúc tài chính tại các đơn vị thành viên đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực tài chính.

Thứ tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện đánh giá toàn diện chất lượng nguồn nhân lực để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn có chất lượng cao, có tính kế thừa bền vững đáp ứng các mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Bên cạnh đó Tổng Công ty cũng tăng cường quản trị rủi ro, xây dựng chính sách chung về quản trị rủi ro, tạo ra sự nhận thức đầy đủ cũng như trách nhiệm của lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn về rủi ro.

Hội đồng quản trị được bầu trong hội nghị, nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT (thứ 3 từ trái sang), ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc (thứ 2 từ phải sang).

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt đại hội.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tân chủ tịch HĐQT (bìa tay phải), Tân Tổng Giám đốc (bìa tay trái) Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP tặng hoa tri ân cho các ủy viên HĐTV FICO không tham gia HĐQT FICO nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Bản tin đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty FICO trên HTV