Đăng ký chứng khoán thành công và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

FIC: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2018/GCNCP-VSD ngày 13/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần
Trụ sở chính:
Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(84-28) 38230809
Fax:
(84-28) 38213233
Vốn điều lệ:
1,270,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP
Mã chứng khoán:
FIC
Mã ISIN:
VN000000FIC2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
127,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,270,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu  ý: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần đăng ký giao dịch cổ phiếu FIC trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu FIC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Thông tin chi tiết được đăng tại: 

http://www.vsd.vn/11-p4c23-48149/7293/FIC-Cap-giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan.htm