Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 26/04/2018, Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Ngọc Bền Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty VLXD Số 1- CTCP và cổ đông.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua các tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017; dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch men cao cấp công suất 6 triệu m2/năm; phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty; Ban hành quy chế quản trị nội bộ và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trần Hưng Lương – Tổng Giám đốc Công ty – trình bày báo cáo

Năm 2017 thị trường gạch ceramic đối diện với nhiều khó khăn bởi sự mất cân đối về cung, cầu, mặt khác nhiều chủng loại gạch ceramic giá rẻ từ phía Bắc tràn vào thị trường miền Nam với số lượng lớn đã làm cho Công ty gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Song với sự năng động, quyết tâm của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, kịp thời chuyển đổi sản phẩm mới, xây dựng chính sách kinh doanh phù hợp, linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Do vậy tuy sản lượng phẩm tiêu thụ đạt 4.714.026 m2; doanh thu là 344,269 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ là 96,2% và 98,9% so v ới k ế h oạch , nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty đã đạt 24,531 tỷ tăng 22,66% so với kế hoạch.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, tạo lợi thế trong cạnh tranh Công ty đã hướng đến dòng sản phẩm gạch cao cấp, tạo thêm phân khúc mới trên thị trường, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch men cao cấp công suất 6 triệu m2/năm. Tổng mức đầu tư từ 400-500 tỷ đồng; doanh thu bình quân là 400 tỷ/năm và lợi nhuận sau thuế đạt từ 10-20 tỷ  đồng/năm.


Ông Phạm Thành Tuân – Chủ tịch HĐQT Công ty – phát biểu tại hội nghị

Các cổ đông tham dự Đại hội đều tin tưởng và đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2017, đồng thời tin tưởng vào sự thành công của Công ty trong năm 2018 và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai.


Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty FiCO – phát biểu ý kiến tại hội nghị