Trang chủ Quan hệ Cổ đông Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo trả Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo trả Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới. Thông báo trả số chứng nhận sở hữu cổ phần Giấy chuyển nhượng cổ phần Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP Giấy Ủy quyền nhận sổ chứng nhận sở hữu
Đọc thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016

  Vui lòng tải các tập đính kèm theo liên kết bên dưới http://fico.com.vn/public/pdf/giay-de-nghi-thanh-toan-co-tuc.pdf http://fico.com.vn/public/pdf/giay-uy-quyen-nhan-co-tuc.pdf
Đọc thêm
LƯỢT TRUY CẬP