Trang chủ Giới thiệu Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển

Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển

Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty

Tiền thân của Tổng Công ty FICO hiện nay là Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập từ năm 1976. Năm 1980 đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói Sành sứ, trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 1984 tổ chức lại thành Liên hiệp các Xí nghiệp VLXD số 1, trực thuộc Bộ Xây dựng (QĐ số 1390/BXD-TCCB ngày 13/10/1984). Năm 1995, thực hiện QĐ 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp các DNNN, Tổng Công ty VLXD số 1 được thành lập theo QĐ số 997/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 với cơ cấu tổ chức như sau:

Tổng Công ty FiCO có tổng số 8 đơn vị thành viên và 2.189 CB CNV. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: Sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản như gạch, ngói XD, gạch Block, gạch ceramic, gạch ốp lát, cao lanh, sứ vệ sinh; Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất VLXD; Khai thác và chế biến khoáng sản.

* Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000:

Đây là những năm đầu tiên đơn vị hoạt động theo cơ chế quản lý của một Tổng Công ty 90. Về tổ chức Tổng Công ty có 11 đơn vị thành viên với 4.865 CBCNV.

* Giai đoạn từ năm 2001 đến tháng 2005:

Tổng công ty đã bắt đầu triển khai nhiều dự án đầu tư đa ngành nghề mới như: sản xuất xi măng, đầu tư kinh doanh bất động sản, kính xây dựng... đã chú trọng trong lĩnh vực phát triển thị trường, xuất nhập khẩu VLXD... Địa bàn hoạt động của Tổng Công ty đã trải rộng trên khắp cả nước và vươn ra quốc tế. Trong giai đoạn này, Tổng Công ty có 16 đơn vị thành viên (kể cả các đơn vị phụ thuộc) với tổng số 7.132 CBCNV.

Từ năm 2003, thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-BXD ngày 24/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng Công ty đã chính thức đổi tên viết tắt từ BMC No 1 thành FiCO và phát triển thương hiệu FICO.

* Giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 6/2010:

Năm 2006 Tổng công ty FiCO chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con theo quyết định số 2438/QĐ-BXD ngày 30/12/2005 của Bộ Xây dựng. Giai đoạn này, Tổng công ty gồm có: Công ty mẹ - Tổng Công ty và 05 đơn vị phụ thuộc; 05 Công ty con; 14 Công ty liên kết và 02 Công ty Liên doanh. Các công ty con và công ty liên kết là các đơn vị trực thuộc trước đây thuộc Tổng Công ty đã cổ phần hóa theo quy định. Phần lớn các công ty này sau khi cổ phần hóa đều hoạt động hiệu quả cao như Công ty CP Hóa An, Công ty CP Cotec.Cons...

+ Đẩy mạnh công tác kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu. Trong đó đặc biệt chú trọng việc quảng bá và xây dựng thương hỉệu với bạn hàng trong nước và quốc tế, coi trọng hiệu quả thiết thực và định hướng chiến lược các dòng sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu. Điển hình trong công tác này là các đơn vị như Công ty Thương mại VLXD FiCO, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh VLXD FICO (BMT), Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và VLXD (COTEC);

+ Tăng cường liên doanh liên kết và Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực xây lắp và xử lý nền móng... Điển hình như các đơn vị: Công ty CP COTEC.CONS, Công ty TNHH Liên doanh CHUNWO-FICO (với Hongkong), Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng FICO-COREA (với Hàn Quốc)...

+ Đẩy mạnh công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản, đồng thời tăng cường việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác để mở rộng quy mô và phạm vi đầu tư các công trình, dự án, trong đó chú trọng đầu tư các dự án khu dân cư và văn phòng, căn hộ cao cấp. Một số các công trình tiêu biểu mà Tổng Công ty đang triển khai như: Khu căn hộ cao cấp City Garden Vietnam (59 Ngô Tất Tố, TP.HCM), Toà nhà HORIZON (214 Trần Quang Khải, TP.HCM), Dự án Chung cư Vạn Đô (348 Bến Vân Đồn, TP.HCM)...

+ Tiếp tục ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng truyền thống với các sản phẩm xi măng (đen và trắng), các loại VLXD cao cấp phục vụ xuất khẩu (Gạch ceramic, granite, ngói, gạch XD các loại, đá, cát trắng, sản phẩm sau kính....). Điển hình như việc triển khai các dự án: Xi măng Tây Ninh, Xi măng trắng (BMT), Đá xuất khẩu (Phước Hòa), Dự án Nghiền cát siêu mịn để xuất khẩu (Cam Ranh), Dự án HAVALY-FICO (sản xuất sản phẩm MOSAIC sau kính), Các dự án cải tạo nâng cấp các dây chuyền ản xuất gạch ngói ở VITALY, Thanh Thanh, Đồng Nai...

* Giai đoạn tháng 7/2010:

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; Từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2016, Tổng công ty FiCO chính thức được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 614/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ Xây dựng.

* Từ tháng 10/2016 trở đi:

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 03/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty FICO đã tiến hành IPO Tổng Công ty thành công. Ngày 28/9/2016, được sự đồng ý của Bộ Xây Dựng, Ban chỉ đạo CPH FICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Như vậy, kể từ ngày 1/10/2016, Tổng Công ty FICO với tên gọi và mô hình tổ chức như sau:

Tên gọi: Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FiCO)
Trụ sở: Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84.8) 38 212 960, 38270041 Fax: (84.8) 38213233
Email: info@fico.com.vn 
Website: www.fico.com.vn

Lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty:

   + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng cao cấp và phụ kiện phục vụ ngành xây dựng
   + Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp hạng A, B, C
   + Đầu tư sản xuất kinh doanh xi măng các loại
   + Tư vấn, thiết kế công trình xây dựng; Giám sát công trình xây dựng
   + Đầu tư kinh doanh bất động sản, bến cảng, văn phòng làm việc, kho bãi
   + Kinh doanh các dịch vụ bất động sản
   + Khai thác, chế biến khoáng sản
   + Xử lý nền móng và hạ tầng nền đất yếu phục vụ các công trình
   + Xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị
   + Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất nguyên liệu, vật liệu xây dựng
   + Tổ chức đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng và ngành sản xuất VLXD

Mô hình tổ chức của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng – CTCP, như sau:

  • Hội đồng Quản trị
  • Ban kiểm soát
  • Tổng Giám đốc
  • Các Phó Tổng Giám đốc
  • Phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị phụ thuộc
  • Các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

Tổng Công ty hiện có 07 đơn vị phụ thuộc, 03 Công ty con và 16 Công ty liên doanh, liên kết với tổng số CBCNV là 10.365 người.

LƯỢT TRUY CẬP