Trang chủ Thành viên Fico

Thành viên Fico

Thành viên Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FiCO)

FiCO CementTổng công ty VLXD số 1 là Doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất vật liệu xây dựng trong cả nước; Với quy mô 30 đơn vị, bao gồm các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty phụ thuộc và khoảng 10.000 CBCNV. Tổng công ty luôn mang đến cho Quý khách các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và thân thiện môi trường.
1. DS nhóm công ty sản xuất kinh doanh VLXD
2. DS nhóm công ty đầu tư kinh doanh BĐS và Xây lắp 
3. DS nhóm công ty khai thác và chế biến khoáng sản 
4. Đơn vị đào tạo nghề 

 

Thành viên Fico

Thành viên Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FiCO)

Tổng công ty VLXD số 1 là Doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất vật liệu xây dựng trong cả nước; Với quy mô 30 đơn vị, bao gồm các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty phụ thuộc và khoảng 10.000 CBCNV. Tổng công ty luôn mang đến cho Quý khách các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và thân thiện môi trường.

1. DS nhóm công ty sản xuất kinh doanh VLXD

2. DS nhóm công ty đầu tư kinh doanh BĐS và Xây lắp

3. DS nhóm công ty khai thác và chế biến khoáng sản

4. Đơn vị đào tạo nghề

 
LƯỢT TRUY CẬP