Trang chủ Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là một công ty cổ phần, đa sở hữu; FiCO thực hiện các hoạt động SXKD chính như sau: 

+ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và phụ kiện

+ Khai thác và chế biến khoáng sản

+ Đầu tư kinh doanh Bất động sản và Xây lắp công trình

+ Tổ chức đào tạo công nhân ngành xây dựng và ngành sản xuất VLXD

 
LƯỢT TRUY CẬP